czwartek, 17 lipca 2014

Tajemniczy krater na SyberiiCo było przyczyną powstania tajemniczego krateru o szerokości 80-100 metrów w północnej Syberii na półwyspie Yamal (Jamał), czyli na 'Końcu świata'? Lądowanie UFO? Upadek meteorytu? Australijski naukowiec Christoper Fogwill ma swoje wytłumaczenie: geologiczny fenomen zwany pingo. Pingo to blok lodu który wyrósł w formie wzgórza na syberyjskiej zmarzlinie. Lód ma zdolność przepychania się przez warstwy ziemi. A kiedy już się stopi pozostawi krater. Syberyjska zmarzlina może mieć grubość setek metrów. Z racji tego, że krater pojawił się 30 km od pola gazonośnego Bowanienkowo pojawiły się spekulacje, iż krater mógł powstać wskutek podziemnej eksplozji metanu. Warstwa ziemi wokół krateru wydaje się być wypchnięta z wewnątrz. Teoria pingo jest mimo wszystko też całkiem prawdopodobna. Wraz ze wzrostem globalnego ocieplenia może pojawiać się coraz więcej pingos. Szacuje się, iż krater mógł powstać dwa lata temu. Z całą pewnością nie jest to struktura wulkaniczna.

Definicja pingo - "Pingo to pa­gó­re­k, który we­wnątrz posiada so­czew­kę lodu. Tworzy ją za­ma­rza­ją­ca woda. Te formy terenu po­wsta­ją na ob­sza­rach wy­stę­po­wa­nia wie­lo­let­niej zmar­z­li­ny. Naj­wię­cej z nich leży w delcie Mac­ken­zie."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz